Úvod O nás Služby Produkty Kontakty

MKNet s.r.o. - Produkty

Připravili jsme pro Vás také několik hotových aplikací, které nabízí kvalitní řešení často žádaných funkcí.

Aplikace

Každou z těchto aplikací je možné velmi rychle přizpůsobit Vašim konkrétním potřebám a nasadit do ostrého provozu.

Time Manager

Systém umožňuje sledovat odpracovaný čas podle jednotlivých projektů a s nimi souvisejících úkolů. Čas je možné evidovat ručně, nebo plně automaticky podle přihlášení uživatele do systému či uzamknutí plochy. Na základě uložených dat vytváří nejrůznější sestavy splněných úkolů a výkazy odpracovaného času.

Clipboard Browser

Aplikace umožňuje automaticky zobrazit slovo nebo slovní spojení uložené ve schránce operačního systému (Clipboard) najednou na libovolném množství webových serverů pomocí prohlížeče webových stránek (Browser). Aplikace je vyvinuta speciálně pro potřeby překledatelů. Jakmile překladatel pomocí Ctrl+C vloží slovo nebo slovní spojení do schránky, bude automaticky vyhledáno v nastavených on-line slovnících.

Evidence a inventarizace majetku

Systém pro správu majetku a evidenci veškerých jeho změn. Pomůže opatřit všechen majetek inventárními štítky s čárovým kódem a následně provádět inventarizaci. Systém hlídá záruční lhůty, připomíná provádění předepsaných revizí a komunikuje s účetními systémy.

Automatické vypínání serveru

Tato Windows služba je určena pro servery malých a středních společností, které potřebují automaticky vypínat firemní server, pokud k němu již nejsou připojeni žádní uživatelé. Kontroly probíhají pomocí příkazu PING na určené adresy. Je možné nastavovat řadu parametrů vypínání a před samotným vypnutím serveru spouštět plánované úlohy.

Komponenty

Kolegům vývojářům nabízíme některé z komponent, které jsme vyvinuli. Tyto komponenty je možné snadno integrovat do Vašeho vlastního řešení.

Komunikace TCP

Knihovna (.dll) která kompletně řeší komunikaci mezi vzdálenými systémy pro .Net aplikace. Třída Server naslouchá příchozím TCP připojením a ověřené požadavky předá k vyřízení. Třída Klient předává požadavky serveru a vrací jeho odpověď. Veškerá komunikace probíhá šifrovaně, data jsou serializována a komprimována. Komunikace i přes svou velmi vysokou bezpečnost probíhá bez nutnosti správy systémových certifikátů a je velmi rychlá.

Copyright © 2015 MKNet s.r.o.